تبلیغات
ملت بیدار - حكومت اسلامى در احادیث شیعه
ملت بیدار
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

در آغازِ كتاب (حكومت اسلامى) تألیف امام خمینى ـ رضوان اللّه تعالى علیه ـ آمده است:
ولایت فقیه از موضوعاتى است كه تصور آن موجب تصدیق مى شود و چندان به برهان احتیاج ندارد; به این معنا كه هر كس عقاید و احكام اسلام را حتى اجمالاً دریافته باشد چون به (ولایت فقیه) برسد و آن را به تصور آورد بى درنگ تصدیق خواهد كرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت. 1
اگر بخواهیم این نظریه فقهى محكم را توضیح دهیم باید به این منظور تمام قرآن مجید و روایات اسلامى ـ اعم از احادیث شیعه و سنى ـ و فقه مدوّنِ اسلام را مطالعه, و مورد دقت و تأمل قرار دهیم. یك بخش از این كار یعنى مطالعه احادیث شیعه, توسط مؤلفان كتاب (الحكومة الاسلامیة فى احادیث الشیعة الامامیة) انجام شده است.
در این كتاب 775 حدیث از حدود هشتاد كتاب حدیثى شیعه استخراج شده كه مجموعه این احادیث همان نظریه امام خمینى ـ رضوان اللّه تعالى علیه ـ را به خوبى روشن مى كند.
در این احادیث مطالبى را با حدود 140 عنوان مى یابیم كه همه آن ها از لوازم و ملازمات حكومت در اسلام است.فهرست محتواى احادیث مذكور به این شرح است:
ولایت و حكومت از پایه هاى اسلام است.
حاكم اعوانى دارد: قاضى, حاسب, امیر, امین, عریف, كسى كه حدّ جارى كند. امیرالحاج و قاسمِ (قسمت كننده) بیت المال .
امام مسلمین2 نسبت به آن چه در دست مردم است اولویت دارد.
امام مسلمین در امور مردم امین شمرده مى شود.
خیرخواهى و نصیحتِ امام مسلمین واجب است.
شكستن بیعت امام جایز نیست.
مخالفت فرمان امام جایز نیست.
بر امام رعایت عدالت و بر مردم اطاعت از او واجب است.
دفاع از امام واجب است.
شنیدن دشنام به امام و نیز شنیدن غیبت و بدگویى او جایز نیست.
استخفاف به امامِ عادل و تركِ یارى او در برابر دشمنان حرام است.
خروج بر امام عادل جایز نیست.
جایز است كه امام غیر از خمس و زكات مبلغ دیگرى از مردم بگیرد.
رسول خدا ـ صلّى اللّه علیه وآله ـ از ساختن دیوار براى باغ ها جلوگیرى كرد كه عابرین بتوانند از میوه آن درخت ها استفاده كنند.
امام مى تواند از غیر مواردى كه خمس در آن ها وارد شده است خمس بگیرد.
امام مى تواند مردم را از دادن زكات معاف كند.
امام مى تواند خمس و انفال را بر مردم حلال كند.
امام مى تواند مالكیتِ اشخاص را نسبت به آن چه در دست آن ها است تثبیت كند و آن چه را قبل از حكومت او انجام شده پى گیرى نكند.
وظیفه امام نسبت به بدعت ها.
امام نسبت به نماز خواندن بر اموات, از دیگران سزاوارتر است.
امام براى امامت جماعت از دیگران احق است.
امام مسلمین و نماز جمعه.
امام مسلمین و نماز عید قربان و عید فطر.
امام مى تواند مردم را برحضور در نمازجماعت اجبار كند.
عیدقربان بودن و عید فطر بودن به حكم امام ثابت مى شود.
مخالفت با امام در انجام مناسك حج جایز نیست.
امام مى تواند مردم را به انجام حج واداركند.
امام, امیرالحاج (سرپرست حجاج) تعیین و نصب مى كند.
امام در موارد لزوم قرعه, قرعه كشى مى كند.
امام زكات مى گیرد و براى گرفتن زكات مأمور امین دارد.
پنهان كردن زكات از امام جایز نیست.
زكات فطره را باید به امام بدهند.
امام صدقات را طبق نظر خود تقسیم مى كند.
امام وامِ وامداران را از زكات مى پردازد.
امام سهم (مؤلفة قلوبهم) را از زكات مى پردازد.
امام حقوق و حق الزحمه مأموران اخذ زكات را مى دهد.
خمس مربوط به حاكم است.
امام خمس, را تقسیم مى كند.
انفال, ملك امام است.
امام وارث كسى است كه وارث ندارد.
امام مى تواند ارث كسى را كه وارث ندارد به برخى از كسانى كه صلاح بداند بدهد.
امام در برخى موارد دیه را مى گیرد و در بیت المال قرار مى دهد.
امام قیمتِ عبدى را كه مولایش او را كشته مى گیرد و در بیت المال قرار مى دهد.
بیت المال در تقویتِ اسلام و دین هزینه مى شود.
بر امام واجب است بیت المال را میان مسلمین به طور مساوى (عادلانه) تقسیم كند.
امام بیت المال را به كسى كه حقى در بیت المال ندارد نمى دهد.
كسى كه حقى در بیت المال ندارد نباید در آن تصرف كند. و لازم است امام او را از این كار منع كند.
مردم در بیت المال و فىء شریك هستند.
بر امام لازم است در مصرف بیت المال دقت كند.
امام نمى تواند بیت المال را ذخیره كند مگر در صورتى كه مصلحتى آن را ایجاب كند.
ارتزاق از بیت المال مكروه است.
ارتزاق از بیت المال براى كسى كه در بیت المال حق دارد جایز است.
لازم است امام به قاضى به اندازه اداره زندگى اش از بیت المال بپردازد.
اگر حج خانه خدا و زیات قبر رسول خدا ـ صلى اللّه علیه وآله ـ به طور كلى متروك شود بر امام لازم است با هزینه كردن بیت المال برخى از افراد را به حج خانه خدا بفرستد.
امام كفاره اى كه به عهده شخص فقیر واجب شده از بیت المال مى پردازد.
امام وام مقروضان را مى پردازد.
امام در برخى موارد هزینه ازدواج افراد خاصى را از بیت المال مى پردازد.
امام, زن زناكار را (براى حفظ او از آلودگى) شوهر مى دهد.
امام براى رفع نزاع میان شیعیان از بیت المال مى پردازد.
امام در برخى موارد دیه اى كه به عهده شخصى واجب شده از بیت المال مى پردازد.
امام اشتباه قاضى را با پرداخت از بیت المال جبران مى كند.
امام به كسانى كه توان كسب ندارند از بیت المال كمك مى كند.
امام با صرف بیت المال دست سارق را كه بریده شده معالجه مى كند و در ایام معالجه از او پذیرایى مى كند.
امام مخارج زندانیان را مى پردازد.
جهاد با غیر امام یا منصوب از طرف او و بى اذن از آنان جایز نیست.
امام غنائم جنگ را به نظر خود تقسیم مى كند.
تعیین مقدار جزیه و مورد صلح و شرایط آن با امام است.
تعیین شرایط ذمه با امام است.
امام درجنگ به دشمن امان مى دهد.
غنائم در برخى موارد ملك امام است.
امام و اراضى خراجیه.
امام و اسراى جنگى.
امام خود, قضاوت مى كند و یا قاضى نصب مى كند.
صفات قاضى.
حاكم, همسر كسى را كه مخارج زندگى را نمى دهد طلاق مى دهد.
حاكم, زوجه كسى را كه مفقودالاثر است طلاق مى دهد.
امام در برخى موارد ولیّ طلاق است.
امام و مسئله ملاعنه.
امام و اجبار كسى كه ظهار كرده است….
امام و اجبار كسى كه ایلا كرده است به طلاق یا….
حاكم مال غیر را بدون رضایت او در برخى موارد مى فروشد.
امام و تصرف در مال كسى كه غایب است.
امام عبد دیگرى را بى رضایت او آزاد مى كند.
حكم رسول خدا به كندن درخت سمرة بن جندب.
حكم به ورشكسته بودن افراد با امام است.
اقامه حدود الهى با حاكم است.
احتیاط در اجراى حدود لازم است.
قضاوت طبق فقه اسلام میان اهل كتاب جایز است.
لزوم اقامه حدود بر كفار اگر گناهى را آشكارا انجام دهند.
امر محاربان با امام است.
امام مى تواند مجرمى را عفو كند و او را از حدّ معاف دارد.
وساطت براى عدم اجراى حدّ جایز نیست.
خوب است امام كسى را كه همسر خود را بر غیر دستور شرعى طلاق داده تأدیب كند.
كسى كه مسلمانان را اذیت مى كند تعزیر مى شود.
اگر دو نفر (غیر زن و شوهر ) برهنه زیر یك لحاف بخوابند تعزیز مى شوند.
كسى كه شهادت دروغ داده باشد تعزیر مى شود, و او را دور شهر مى گردانند تا مردم او را بشناسند.
كودكى كه دزدى كند تعزیر مى شود.
كسى كه دیگرى را متهم كند تعزیر مى شود.
كسى كه در ماه رمضان با همسر خود نزدیكى كند تعزیر مى شود.
تعیین مقدار تعزیر با امام است.
در برخى موارد برخى مجرمان تبعید مى شوند.
محارب اگر تبعید شد بر او سخت گرفته مى شود.
چه كسانى زندانى مى شوند.
زندانى شدن براى خیانت.
حبس مست تا به حال معمولى برگردد.
حبس براى شهادت دروغ.
حبس براى این كه گیسوان زنى را تراشیده باشد.
حبس براى عدم پرداخت نفقه همسر.
حبس به خاطر زنا.
حبسِ شش روزه براى اتهام قتل.
حبس براى فرمان دادن به قتل.
حبس براى این كه كسى را نگه داشته تا دیگرى او را بكشد.
كسى كه قاتل را فرارى داده حبس مى شود تا قاتل را بیاورند.
حبسِ كفیل تا بده كار را بیاورد.
حبس براى این كه بدهى خود را بپردازد.
حبس براى ارتكاب دزدى.
حبس براى اختلاس.
حبس زنى كه مرتد شده است.
حبس كسى كه ایلا كرده تا همسرش را طلاق دهد و یا….
امام دستور مى دهد زندانیان را روز جمعه و عید به نماز جمعه و نماز عید ببرند.
در حبس با تهدید اقرار گرفتن پذیرفته نیست.
كیفیت رفتار با زندانیان.
والى مى تواند جلو احتكار را بگیرد.
امام برخى چیزها را معدوم و بناها را خراب مى كند.
امام خانه خائن را خراب مى كند.
امام مى تواند دستور قتل برخى از كفار را صادر كند.
تهدید خطاكار در برخى موارد جایز است.
وظیفه امام درمورد كسى كه جنایتى مرتكب شده و به حرم الهى پناه برده است.
براى حاكم جایز است كه در اموال مردم تصرف كند.
روایات ولایت فقیه.
واژه امام عادل شامل فقیه منصوب از قبیل امام مى شود.
صفات امام عادل.
روایات یاد شده شامل مطالبى است كه در ارتباط با حكومت است و اگر حاكم و حكومتى نباشد این روایات مورد نخواهد داشت, پس وجودِ اصلِ حكومت در میان احكام اسلام مفروغ عنه است و اسلام جداى از حكومت اسلامى نیست كه توسط رسول خدا ـ صلى اللّه علیه وآله ـ ابلاغ شده است و جمله معروف تفكیكِ اسلام از سیاست در واقع تفكیك اسلام از اسلام است.
كتاب (الحكومة الاسلامیة فى احادیث الشیعة الامامیة) در 248 صفحه وزیرى توسط انتشارات مؤسسه در راه حق (قم) چاپ شده است.

پى نوشت ها:
1 . حكومت اسلامى, ص 6, چاپ سوم; 1391هـ.ق. نام دیگرِ این كتابِ ارج مند (ولایت فقیه) است.
2 . در كل این احادیث قرائنى وجود دارد كه ثابت مى كند امام مسلمین در این روایات, اعم از امام معصوم است.

 


منبع:فصلنامه حكومت اسلامى شماره8
نوع مطلب : حکومت اسلامی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 28 آبان 1390
شنبه 18 شهریور 1396 07:30 ب.ظ
I am curious to find out what blog system you happen to be utilizing?
I'm having some small security issues with my latest site and I'd like to
find something more safe. Do you have any recommendations?
سه شنبه 17 مرداد 1396 10:46 ق.ظ
Awesome! Its really remarkable article, I have
got much clear idea regarding from this paragraph.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


طراحی سایت   طراحی سایت در کرج   طراحی سایت در کرمانشاه